12 koraka

Ako želite ono što mi imamo da ponudimo i ako ste voljni da uložite napor da do toga dođete, onda ste spremni da preduzmete određene korake. Ovo su principi koji su učinili naš oporavak mogućim.

1. Priznali smo da smo nemoćni nad svojom zavisnosti i da ne možemo da upravljamo svojim životom.

2. Povjerovali smo da nam Sila, koja je veća od nas, može vratiti zdrav razum.

3. Odlučili smo da svoju volju i svoj život predamo na brigu Bogu, kako smo ga shvatili.

4. Preispitali smo se i bez straha sastavili svoj moralni inventar.

5. Priznali smo Bogu, sebi i drugom ljudskom biću pravu prirodu svojih grešaka.

6. Postali smo potpuno spremni da dopustimo Bogu da ukloni sve naše karakterne mane.

7. Ponizno smo Ga zamolili da otkloni naše nedostatke.

8. Napravili smo spisak svih osoba koje smo povrijedili i postali smo voljni da im se iskupimo.

9. Direktno smo se iskupili tim ljudima, gdje god je to bilo moguće, osim u slučaju kada bi to povrijedilo njih ili druge.

10. Nastavili smo sa ličnim inventarom i kad god bi pogriješili odmah bi to priznali.

11. Kroz molitvu i meditaciju težili smo boljem svjesnom kontaktu sa Bogom, kako smo ga shvatili, moleći se samo za spoznaju njegove volje za nas i snagu da je sprovedemo u djelo.

12. Pošto smo, kao rezultat ovih koraka, doživjeli duhovno buđenje, pokušali smo drugim zavisnicima da prenesemo ovu poruku i da primjenjujemo ove principe u svemu što radimo.

Ovo zvuči kao veliki poduhvat i ne možemo sve da uradimo odjednom. Nismo postali zavisni za jedan dan, zato zapamtite – polako!

Postoji jedna stvar koja bi više od bilo čega drugog mogla da nas porazi u oporavku. To je ravnodušnost, odnosno netrpeljivost  prema duhovnim principima. Među njima su tri bez kojih se ne može: iskrenost, otvorenost uma i voljnost. Sa njima smo na pravom putu.

Mislimo da imamo potpuno realan pristup prema bolesti zavisnosti, jer je pomoć jednog zavisnika drugom, u terapeutskom smislu,  neuporediva. Osjećamo da je naš pristup i praktičan, jer zavisnik najbolje može da razumije i pomogne drugom zavisniku. Vjerujemo da, što se prije suočimo sa problemima koje imamo u društvu i svakodnevnom životu, to ćemo prije postati prihvatljivi, odgovorni i produktivni članovi toga društva.

Jedini način da se ne vratimo u aktivnu zavisnost jeste da ne uzmemo tu prvu dozu droge. Ako ste poput nas, onda sigurno znate da je jednom previše a hiljadu puta premalo. Ovo posebno naglašavamo, jer znamo da uzimanjem bilo koje droge ili zamjenom jedne droge drugom, mi ponovo oslobađamo našu zavisnost.

Mišljenje da je alkohol drugačiji od ostalih droga mnoge je zavisnike odvelo u recidiv. Prije dolaska u NA, doživljavali smo alkohol drugačijim od ostalih droga, ali više ne smijemo biti u zabludi. Alkohol je droga. Mi smo ljudi koji imaju bolest zavisnosti i koji moraju da apstiniraju od svih droga da bi se oporavili.


DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: