12 tradicija

Dvanaest tradicija NA

Pažljivo čuvamo ono što imamo, jer kako sloboda za pojedinca dolazi iz dvanaest koraka, tako sloboda grupe izvire iz naših tradicija. Dok je ono što nas veže jače od onoga što nas razdvaja sve će biti dobro.

1. Naše zajedničko dobro treba da bude na prvom mjestu – lični oporavak zavisi od jedinstva unutar NA.

2. Za naš grupni cilj postoji samo jedan vrhovni autoritet – Bog koji nas voli, na način na koji se On izražava u našoj grupnoj svijesti. Naše vođe su sluge od povjerenja, oni ne upravljaju.

3. Jedini uslov za članstvo je želja da se prestane sa drogiranjem.

4. Svaka grupa treba da bude samostalna, osim po pitanjima koja utiču na druge grupe ili NA kao cjelinu.

5. Svaka grupa ima samo jedan osnovni cilj – da prenosi poruku zavisniku koji još uvijek pati.

6. NA grupa nikada ne bi trebalo da podrži, finansira ili pozajmi ime bilo kojoj srodnoj ustanovi ili projektu izvan NA kako nas problemi vezani za novac, svojinu ili ugled ne bi odaljili od našeg osnovnog cilja.

7. Svaka NA grupa treba sama da se finansira i da odbija spoljne donacije.

8. Anonimni narkomani bi trebali da ostanu zauvijek neprofesionalni, ali naši uslužni centri mogu da zapošljavaju radnike sa posebnim zaduženjima.

9. NA, kao takav, ne bi trebalo da ima organizacijsku strukturu, ali možemo da formiramo uslužne odbore ili komitete koji su direktno odgovorni onima kojima služe.

10. Anonimni narkomani nemaju mišljenje o spoljašnjim pitanjima, zato ime NA ne bi trebalo uvlačiti u javne rasprave.

11. Naši odnosi sa javnošću se radije zasnivaju na privlačenju, nego na reklamiranju. Trebali bi uvijek sačuvati ličnu anonimnost u području medija i filma.

12. Anonimnost je duhovni temelj svih naših tradicija koji nas podsjeća da je potrebno postaviti principe ispred ličnosti.

Razumijevanje ovih Tradicija se vremenom polako formira. Prikupljamo informacije kroz priču sa drugim članovima i kroz posjete raznim grupama. Obično, tek kada počnemo da učestvujemo u servisu primjećujemo da “lični oporavak zavisi od jedinstva u NA”, a da jedinstvo zavisi od toga koliko poštujemo Tradicije. Dvanaest Tradicija NA nisu predmet pregovora. One su vodilje uz koje naše Udruženje ostaje živo i slobodno.

Poštujući ova uputstva, u odnosima sa drugima i društvom uopšte, izbjegavamo mnoge probleme. Ipak, ovo ne znači da uz pomoć Tradicija možemo da eliminišemo sve probleme. I dalje se suočavamo sa teškoćama koje se javljaju, kao što su: problemi u komunikaciji, razlike u mišljenjima, unutrašnji sukobi, nesporazumi sa pojedincima i grupama izvan Udruženja. Međutim, kada primjenjujemo ove principe, uspijevamo da izbjegnemo zamke.

Mnogi naši problemi su slični onima sa kojima su se suočavali naši prethodnici. Njihovo mukotrpno iskustvo izrodilo je Tradicije, a naše sopstveno pokazuje da ti principi važe danas kao što su važili i u vrijeme kada su Tradicije nastajale. Tradicije nas čuvaju od unutrašnjih i spoljašnih uticaja koji bi mogli da nas unište. To su veze koje nas drže na okupu. One funkcionišu samo kroz razumijevanje i primjenu.


DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: