Zašto smo ovdje

Prije nego što smo došli u Udruženje NA mi nismo mogli da upravljamo svojim životima. Nismo mogli da živimo i uživamo u životu kao drugi ljudi. Htjeli smo da imamo nešto drugačije i mislili smo da smo to pronašli u drogama. Drogiranje nam
je bilo važnije od naših familija, žena, muževa i djece. Morali smo da imamo drogu po svaku cijenu. Mnogim ljudima nanijeli smo štetu, ali smo najviše povrijedili sebe. Usled nemogućnosti da prihvatimo ličnu odgovornost, stvarali smo sebi probleme. Izgledalo je kao da smo bili nesposobni da se suočimo sa životom kakav on stvarno jeste.

Većina nas je shvatila da smo se u svojoj zavisnosti polako ubijali, ali zavisnost je toliko lukav neprijatelj života da smo izgubili moć da bilo šta uradimo u vezi toga. Mnogi od nas su završili u zatvoru ili su tražili pomoć kroz ljekove, religiju i psihijatriju. Nijedna od ovih metoda nije bila uspješna za nas. Naša bolest se uvijek vraćala ili nastavljala da napreduje dok u očaju nismo potražili pomoć jedni od drugih u Anonimnim narkomanima.

Nakon dolaska u NA shvatili smo da smo bolesni ljudi. Mi bolujemo od bolesti protiv koje nema poznatog lijeka, međutim ona ipak može biti zaustavljena i oporavak je tada moguć.


DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: