Ko je zavisnik

Većina nas ne mora dva puta da razmisli da bi dala odgovor na ovo pitanje. Mi znamo! Čitav naš život i način razmišljanja vrtjeli su se oko droge, na ovaj ili onaj način – nabavljanje, drogiranje i pronalaženje načina i sredstava da se nabavi još. Živjeli smo da bi se drogirali, a drogirali smo se da bi živjeli. Vrlo jednostavno, zavisnik je muškarac ili žena čijim životom upravlja droga. Mi smo ljudi pod vlašću progresivne bolesti koja se uvijek završava istim: zatvorima, ustanovama ili smrću.


DANAŠNJI TEKST

May 21, 2018
21. maj                                                                  Nastavi da dolaziš!   “Sastanci nas drže u dodiru sa onim gde smo bili, ali još važnije, sa onim kuda možemo da idemo u svom oporavku.” v             Zavisnici su drugačiji na mnogo načina. Kada smo došli u Anonimne narkomane pronašli smo druge slične nama, ljude koji nas razumeju i koje mi možemo

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Utorak u 18:30

Utorak u 18:30

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: