Ko je zavisnik

Većina nas ne mora dva puta da razmisli da bi dala odgovor na ovo pitanje. Mi znamo! Čitav naš život i način razmišljanja vrtjeli su se oko droge, na ovaj ili onaj način – nabavljanje, drogiranje i pronalaženje načina i sredstava da se nabavi još. Živjeli smo da bi se drogirali, a drogirali smo se da bi živjeli. Vrlo jednostavno, zavisnik je muškarac ili žena čijim životom upravlja droga. Mi smo ljudi pod vlašću progresivne bolesti koja se uvijek završava istim: zatvorima, ustanovama ili smrću.


DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: