Zašto smo ovdje

Osnovni tekst

Zašto smo ovdje

Tags :

Category : Osnovni tekst

Prije nego što smo došli u Udruženje NA mi nismo mogli da upravljamo svojim životima. Nismo mogli da živimo i uživamo u životu kao drugi ljudi. Morali smo da imamo nešto posebno i mislili smo da smo to pronašli u drogama. Postavili smo drogiranje prije naših familija, žena, muževa i djece. Morali smo da imamo drogu po svaku cijenu. Povrijedili smo mnogo ljudi, ali smo najviše štete nanijeli sami sebi. Nesposobni da prihvatimo ličnu odgovornost, pravili smo sebi probleme. Kao da smo bili nemoćni da se suočimo sa životom kakav on stvarno jeste.

Bili smo svjesni da polako izvršavamo samoubistvo, ali zavisnost je toliko lukav neprijatelj života da smo izgubili moć da bilo šta uradimo u vezi toga. Mnogi od nas su završili u zatvoru ili tražili pomoć kroz ljekove, religiju ili psihijatriju. Nijedna od ovih metoda nije bila dovoljno dobra za nas. Naša bolest se uvijek vraćala ili nastavljala da se razvija dok u očajanju nismo potražili pomoć jedni od drugih u NA.

 

Nakon dolaska u NA shvatili smo da smo bolesni ljudi. Mi bolujemo od bolesti protiv koje nema poznatog lijeka, ali ona ipak može biti zaustavljena i oporavak je tada moguć.

 

DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: