Author Archives:

Samo za danas

Nastavi da dolaziš!

Tags :

Category : Samo za danas

21. maj                                                                  Nastavi da dolaziš!

 

“Sastanci nas drže u dodiru sa onim gde smo bili,

ali još važnije, sa onim kuda možemo da idemo

u svom oporavku.”

v

            Zavisnici su drugačiji na mnogo načina. Kada smo došli u Anonimne narkomane pronašli smo druge slične nama, ljude koji nas razumeju i koje mi možemo da razumemo. Više se nismo osećali otuđeno i strano gde god da odemo. Na sastancima NA bili smo kod kuće, među prijateljima.

Ne prestajemo da budemo zavisnici nakon što smo neko vreme čisti. Još uvek treba da se poistovetimo sa drugim zavisnicima. Nastavljamo da dolazimo na NA sastanke da bismo ostali u dodiru sa onim ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Svaki sastanak nas podseća da se nikada ne možemo uspešno drogirati. Svaki sastanak nas podseća da nikad nećemo biti izlečeni, ali da praktikujući principe programa možemo da se oporavimo. Svaki sastanak nam nudi iskustvo i primer drugih zavisnika u jakom oporavku.

Na sastancima vidimo kako različiti ljudi rade svoj program kao i očigledne rezultate u njihovim životima. Ako želimo život kakav vidimo da žive drugi, možemo da saznamo šta su oni uradili da dođu do onoga što sada imaju. Sastanci Anonimnih narkomana nude nam prepoznavanje onoga gde smo bili i kuda možemo da idemo – prepoznavanje bez kog ne možemo i koje nećemo dobiti nigde drugde. Zbog toga nastavljamo da dolazimo.

 

v

Samo danas: Ja ću doći na NA sastanak da se podsetim ko sam, odakle dolazim i kuda mogu da idem u svom oporavku.


Samo za danas

Izaći iz izolacije

Tags :

Category : Samo za danas

20. maj                                                                       Izaći iz izolacije

 

“Zatičemo se da radimo i uživamo u stvarima koje

nikad nismo misliti da ćemo raditi.”

v

            Aktivna zavisnost nas je držala u izolaciji iz mnogo razloga. U početku smo izbegavali porodicu i prijatelje kako ne bi otkrili da se drogiramo. Neki od nas su izbegavali sve koji nisu zavisnici, plašeći se moralnih osuda i pravnih posledica. Omalovažavali smo ljude koji su živeli “normalne” živote sa svojim porodicama i hobijima, govorili smo da nisu “kul” i verovali da mi nikad ne bismo mogli da uživamo u jednostavnim životnim radostima. Na kraju smo izbegavali čak i druge zavisnike zato što nismo hteli da delimo svoju drogu. Naši životi su se sužavali, a naše zanimanje se ograničilo na svakodnevno održavanje naše bolesti.

Danas su naši životi mnogo ispunjeniji. Uživamo u aktivnostima sa drugim zavisnicima u oporavku. Imamo vremena za svoje porodice. Otkrili smo mnogo drugih zanimanja koje nam pružaju zadovoljstvo. Kolika promena u odnosu na prošlost! Možemo da živimo jednako ispunjen život kao i “obični” ljudi koje smo nekada prezirali. Uživanje se vratilo u naše živote kao dar oporavka.

v

Samo danas: Ja mogu da pronađem zadovoljstvo u jednostavnim rutinama svakodnevnog života.


Samo za danas

Inventar rasta

Tags :

Category : Samo za danas

19. maj                                                                          Inventar rasta

 

“Ocenjujemo svoja prethodna dela i svoje trenutno ponašanje

da vidimo šta želimo da zadržimo,

a šta da odbacimo.”

v

            U smiraj svakog dana, mnogi od nas osvrću se na protekla dvadeset četiri sata razmišljajući kako bismo mogli da živimo drugačije u budućnosti. Naše misli lako ostanu zarobljene svetovnim stvarima: zameni ulje na kolima, održavaj red u dnevnoj sobi ili iznesi đubre. Ponekad je potreban poseban napor da preusmerimo svoje misli sa dnevne kolotečine na glavni tok.

Jedno jednostavno pitanje može da nas vrati na pravi put: Šta mislimo da naša Viša sila želi za nas sutra? Možda treba da poboljšamo svoj oslabljeni svesni kontakt sa Bogom kako ga shvatamo. Možda se nismo osećali prijatno na poslu ili u vezi, a zadržavali smo ih samo iz straha. Možda skrivamo neku nezgodnu karakternu manu i plašimo se da je podelimo sa svojim sponzorom. Pitanje je – u kojim oblastima naših života stvarno želimo da napredujemo?

Na kraju svakog dana, uviđamo da je korisno da odvojimo malo vremena koje ćemo provesti sa svojom Višom silom. Možemo da razmislimo šta će našem programu duhovnog rasta najviše biti od koristi narednog dana. Razmišljamo o oblastima u kojima smo u poslednje vreme rasli i ciljamo oblasti na kojima još treba poraditi. Postoji li prikladniji način da završimo dan?

 

v

 

Samo danas: Ja ću na kraju dana odvojiti neko vreme za komunikaciju sa mojom Višom silom. Razmotriću protekli dan meditirajući o onome što stoji između mene i volje moje Više sile za moj život.


Samo za danas

Prijatelji i iskupljenja – zadrži jednostavnost

Tags :

Category : Samo za danas

18. maj                     Prijatelji i iskupljenja – zadrži jednostavnost

 

“Neposredno smo se iskupili tim osobama gde god je

to bilo moguće, osim u slučaju kada bi to

povredilo njih ili druge.”

v

            Ne ponašamo se u svakom odnosu uvek onako kako smo se nadali, ali prijateljstva ne moraju da se završe kada pravimo greške. Umesto toga, možemo da se za njih iskupimo. Ako smo iskreno voljni da prihvatimo odgovornosti koje prijateljstvo podrazumeva i iskupimo se za ono što smo uradili, ta prijateljstva mogu da postanu jača i bogatija nego ikada pre.

Jednostavno je iskupiti se. Prilazimo osobi koju smo povredili i kažemo: “Pogrešio sam”. Ponekad zaobilazimo srž problema izbegavajući da priznamo svoju ulogu u njemu, ali to osujećuje nameru Devetog koraka. Da bismo se uspešno iskupili, treba da budemo jednostavni – priznajemo svoju krivicu i na tome stajemo.

Ponekad će se dogoditi da naši prijatelji ne prihvate naše iskupljenje. Možda im je potrebno vreme da prihvate ono što se dogodilo. Ako je tako, moramo im dati to vreme. Na kraju krajeva, mi smo ti koji su pogrešili, a ne oni. Uradili smo svoj deo, ostalo je van naše moći.

 

v

 

Samo danas: Ja želim da budem odgovoran prijatelj. Kada se iskupljujem, trudiću se da to uradim jednostavno.


Samo za danas

“Mane”

Tags :

Category : Samo za danas

17. maj                                                                                    ”Mane”

 

“Bili smo potpuno spremni da dopustimo Bogu da ukloni

sve naše karakterne mane”

 

v

 

            Nakon što smo preduzeli Peti korak, mnogi od nas proveli su neko vreme razmatrajući “pravu prirodu naših grešaka” i ulogu koju su one imale u onome što smo postali. Kakav bi naš život bio bez, recimo, naše arogancije?

Naravno, arogancija nas je udaljavala od naših bližnjih i sprečavala nas da uživamo i učimo od njih. Ali arogancija nam je takođe i dobro služila, podižući naš ego kada smo bili suočeni sa kritično niskim samopoštovanjem. Kakvu bismo korist imali kada bi naša arogancija bila uklonjena i kakva bi nam podrška preostala?

Kada bismo ostali bez arogancije, bili bismo korak bliže da se vratimo na svoje pravo mesto među drugima. Ravnopravni sa njima, postali bismo sposobni da cenimo njihovo društvo, njihovu mudrost i njihove izazove. Naša podrška i vođstvo došli bi, ako to izaberemo, iz brige koju nam pruža naša Viša sila, “nisko samopoštovanje” prestalo bi da bude problem.

Na ovaj način smo preispitali svoje karakterne mane jednu po jednu i uvideli da su sve manjkave - na kraju krajeva, zato se i zovu mane. Da li smo bili potpuno spremni da ih Bog sve ukloni? Da.

v

 

Samo danas: Temeljno razmotriti sve svoje karakterne mane da otkrijem da li sam spreman da ih Bog, kako ga shvatam, ukloni.


DANAŠNJI TEKST

May 21, 2018
21. maj                                                                  Nastavi da dolaziš!   “Sastanci nas drže u dodiru sa onim gde smo bili, ali još važnije, sa onim kuda možemo da idemo u svom oporavku.” v             Zavisnici su drugačiji na mnogo načina. Kada smo došli u Anonimne narkomane pronašli smo druge slične nama, ljude koji nas razumeju i koje mi možemo

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Utorak u 18:30

Utorak u 18:30

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: