Author Archives:

Samo za danas

Poverenje

Tags :

Category : Samo za danas

31. januar                                                                            Poverenje

 

Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje

u mene i želi da mi pomogne u oporavku.

 

v

            Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli da verujemo ni sami sebi.

Sada, kada smo u oporavku, poverenje je osnovna stvar. Potrebno nam je nešto na šta bismo se oslonili, u šta bi verovali i što bi nam dalo nadu za oporavak. Za neke od nas, prvo u šta možemo da verujemo su reči koje drugi članovi dele na sastancima, osećamo istinu u njihovim rečima.

Kada nađemo nekoga kome možemo da verujemo, postaje nam lakše da tražimo pomoć. Kako raste naša vera u njihov oporavak, tako učimo da verujemo i u svoj.

 

v

Samo danas:  Ja ću odlučiti da verujem nekome. Postupaću u skladu s tom verom.


Samo za danas

Davanje

Tags :

Category : Samo za danas

30. januar                                                                               Davanje

 

Moramo slobodno i sa zahvalnošću dati ono što je

slobodno i sa zahvalnošću dato nama.”

v

 

U oporavku primamo mnogo darova. Možda je jedan od najvećih darova duhovno buđenje koje počinje kada prestanemo da se drogiramo, a koje jača svakim danom dok u svojim životima primenjujemo korake. Nova iskra života u nama je direktna posledica našeg odnosa sa Višom silom, odnosa koji se budi i razvija življenjem Dvanaest koraka. Polako, kako nastavljamo sa svojim programom, sjaj opravka rasteruje tamu naše bolesti.

Jedan od načina da izrazimo svoju zahvalnost za darove oporavka jeste pomaganje drugima da pronađu ono što smo mi pronašli. Možemo to da uradimo na razne načine: deljenjem na sastancima, odgovaranjem na poziv Dvanaestog koraka, prihvatanjem obaveze sponzorstva, volontiranjem za odlazak u bolnice i institucije ili javljanjem na telefon NA. Duhovni život koji nam je dat u oporavku traži od nas da ga izrazimo, jer “jedino davanjem možemo sačuvati ono što imamo”.

 

v

 

Samo danas: Dar oporavka raste kada ga delim. Ja ću pronaći nekog sa kime ću ga podeliti.


Samo za danas

Prvi korak – korak akcije

Tags :

Category : Samo za danas

29. januar                                                 Prvi korak – korak akcije

 

“Da li shvatamo da nemamo stvarnu kontrolu nad drogom?”

 

v

 

Mnogi od nas su u početku mislili da Prvi korak ne zahteva akciju – samo se predamo i idemo na Drugi korak. Ali Prvi korak zahteva akciju! Akcija koju preduzimamo na Prvom koraku biće vidljiva po načinu na koji živimo, čak i od našeg prvog dana čistoće. Ako zaista verujemo da smo nemoćni pred svojom zavisnosti, nećemo odabrati da budemo blizu droge. Povezivanje ili nastavljanje života sa aktivnim zavisnicima može ukazati na rezervacije u našem programu. Potpuno verovanje da se Prvi korak odnosi na nas osiguraće da očistimo svoju kuću od svih droga i pribora.

Kako vreme prolazi, ne samo da ćemo nastaviti sa osnovnim, nego ćemo dodavati i nove akcije na svoj repertoar Prvog koraka. Naučićemo da osećamo svoja osećanja radije nego da pokušavamo da ih kontrolišemo. Prestaćemo da pokušavamo da budemo svoji jedini vodiči na putu našeg oporavka, prestaćemo da sponzorišemo sami sebe. Počećemo, sve više i više, da tražimo Silu veću od nas samih radi duhovnog zadovoljenja umesto da pokušavamo da prazninu u sebi ispunimo nečim drugim.

Predaja je samo početak. Jednom kada se predamo treba da naučimo kako da živimo u miru koji smo pronašli.

 

v

 

Samo danas: Ja ću preduzeti sve neophodne akcije kako bih primenio Prvi korak. Zaista verujem da se on odnosi na mene.


Samo za danas

Svaki dan zavisnik

Tags :

Category : Samo za danas

28. januar                                                             Svaki dan zavisnik

 

“Nikad se nećemo potpuno oporaviti,

bez obzira koliko dugo smo čisti.”

 

v

 

Nakon što smo skupili neko vreme u programu, neki od nas počinju da misle da su izlečeni. Naučili smo sve što NA može da nas nauči, sastanci su nam postali dosadni, a naš sponzor vrti isti stari refren: “Koraci, koraci, koraci!” Odlučujemo da je vreme da nastavimo sa svojim životima, prestanemo da dolazimo na sastanke i pokušamo da nadoknadimo godine koje smo izgubili u aktivnoj zavisnosti. Ipak, ovo radimo na štetu svog oporavka.

Oni među nama koji su recidivirali nakon ovakvih epizoda, često se trude da dolaze na što je više sastanaka moguće – neki od nas idu na sastanke svaki dan, godinama. Možda nam je toliko potrebno da shvatimo da ćemo uvek biti zavisnici. Možda se nekim danima osećamo dobro, a drugim loše, ali mi smo zavisnici svaki dan. U svako doba podložni smo zavaravanju, poricanju, racionalizaciji, opravdavanju, ludilu – svim obeležjima tipično zavisničkog načina razmišljanja. Ako želimo da nastavimo da živimo i uživamo u životu bez droge, moramo svakog dana aktivno da primenjujemo program oporavka.

 

v

 

Samo danas: Ja sam zavisnik svaki dan, ali danas imam izbor da budem zavisnik u oporavku. Doneću ovu odluku primenjujući svoj program.


Samo za danas

Učimo da živimo ponovo

Tags :

Category : Samo za danas

27. januar                                                   Učimo da živimo ponovo

 

“Učimo novi način života. Nismo više ograničeni

svojim starim idejama.”

 

v

            Možda nas jesu, a možda i nisu kao decu naučili da razlikujemo dobro i loše, zajedno sa ostalim osnovnim stvarima u životu. Bez obzira na to, dok nismo pronašli oporavak većina nas imala je tek mutnu ideju kako da živi. Naša izolovanost od ostatka društva uzrokovala je da zanemarimo osnovne ljudske odgovornosti i razvijemo bizarne veštine preživljavanja kako bismo se nosili sa svetom u kojem smo živeli.

Neki od nas nisu znali kako da kažu istinu, drugi su bili toliko direktni da su povredili svakoga sa kime bi razgovarali. Neki od nas nisu mogli da se nose ni sa najjednostavnijim ličnim problemima dok su drugi pokušali da reše probleme celog sveta. Neki od nas se nikada nisu naljutili, čak ni onda kada se prema njima nepošteno postupalo, drugi bi se odmah žalili na sve i svašta.

Kakve god probleme imali, koliko god ekstremni oni bili, svi imamo priliku da u Anonimnim narkomanima iznova naučimo kako da živimo. Možda treba da naučimo kako da budemo ljubazni i brinemo za druge. Možda treba da prihvatimo lične odgovornosti ili možda treba da prebrodimo strah i preuzmemo neke rizike. U jedno možemo da budemo sigurni – svaki dan, jednostavno življenjem života, naučićemo nešto novo.

 

v

Samo danas: Ja danas znam više o tome kako da živim nego što sam znao juče, ali ne toliko koliko ću znati sutra. Danas ću naučiti nešto novo.


DANAŠNJI TEKST

January 31, 2019
31. januar                                                                            Poverenje   “Samo danas verovaću u nekog iz NA – nekoga ko  veruje u mene i želi da mi pomogne u oporavku.“   v             Učiti se poverenju je rizičan predlog. Naša prethodna iskustva, kao aktivnih zavisnika, naučila su nas da se drugim zavisnicima ne može verovati. Što je najvažnije, mi nismo mogli

samo za danas

samo za danas

Pretraga

Svijet:

Svijet:

Pročitajte:

Pročitajte:

Pogledajte:

Pogledajte: